Information

Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskoleutbildningar (YH) är en eftergymnasial utbildningsform. YH-utbildningar skall ge en praktisk yrkesutbildning av hög kvalitet som leder till arbete. Utbildningarna bygger på ett nära samarbete mellan arbetsliv och olika utbildningsanordnare och finns inom många områden. Yrkeshögskolan vänder sig både till dem som kommer direkt från gymnasieskolan och till yrkesverksamma som vill fördjupa sina kunskaper inom ett visst område. För att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper motsvarande utbildning på gymnasienivå. På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper. YH-utbildningar anordnas av kommuner, högskolor och företag. De är huvudmän för utbildningarna och har tillsammans med arbetslivet utformat innehållet. Alla YH-utbildningar är godkända av Myndigheten för yrkeshögskolan. För varje utbildning finns en ledningsgrupp som ska säkerställa utbildningens kvalitet och yrkesrelevans. Studerande inom yrkeshögskolan kan uppbära studiemedel från CSN. Över 80% får arbete direkt efter examen.

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit